สารบัญเว็บบอร์ด
หน้าแรก
ข่าวประกาศ
IT ZONE
มุมสบายสไตล์พอเพียง
เครือข่ายสมาชิก
มุมสมาชิก
คลังบทความ
ท่องเที่ยว/ฝึกอบรม
ถาม-ตอบ ปัญหาทั่วไป
ปศุสัตว์-สัตว์เลี้ยง
กิจกรรมเพื่อสังคม
แจกเมล็ดพันธุ์ฟรี
ตลาดกลางสินค้าเกษตร

เครือข่าย 77 จังหวัด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้
ภาคตะวันออก

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ขอรับบริจาคพันธุ์พืช
ภูมิปัญญาคนพอเพียง
ถามชื่อต้นไม้ปริศนา
ถาม-ตอบปัญหาที่ดิน
ประกาศซื้อสินค้า
มือใหม่หัดปลูก

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจากใจสู่ใจ
แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม
โครงการหนังสือมือสอง
กิจกรรมออกโรงทาน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

 
 
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
 
 

เกษตรพอเพียง เว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปัจจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 75,000 คน จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้ว 3 ปีเต็มๆ  กระแสการทำเกษตรพอเพียงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ทุกคนต่างน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

   การรวมกลุ่มของผู้ที่รักการทำเกษตรในโลกออนไลน์ เริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมในปี 2553 เมื่อเว็บไซต์เกษตรพอเพียง ได้ประกาศจัดงาน รวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี ผลจากการจัดงานในครั้งแรกนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมซื้อขาย การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และเกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ของพี่น้องชาวเกษตรพอเพียงตามมาอีกมากมายมหาศาล ดังปรากฎในเว็บบอร์ดของเกษตรพอเพียง

   ในปีนี้เว็บไซต์เกษตรพอเพียง
ได้จัดงานรวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี สามารถชมภาพความประทับใจได้ที่นี่ครับ

  พืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยม
ไผ่เศรษฐกิจ
ไผ่ที่ำกำลังได้รับความนิยม มี 3 ชนิด คือ ไผ่กิมซุง, ไผ่บงหวาน และไผ่เลี้ยง
 
ยางพารา
ปัจจุบันยางพารานับเป็นพืช เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรมาก
 
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันจัดเป็น พืชเศรษฐกิจ มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน ทวีปอัฟริกา
อ้อย
อ้อยนับเป็นพืชสำคัญอันดับ 4 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว
 
มันสำปะหลัง
พืชอาหารที่สำคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง
 
มะนาว
แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์
ผักหวานป่า
ผักหวานป่า พืชเศรษฐกิจที่สร้าง รายได้อย่างดี มาเรียนรู้เคล็ดลับ กันเถอะ
 
มะละกอ
เกษตรกรนิยมปลูกมะละกอ เนื่องจาก เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว
 
พริก
คนไทยรู้จักปลูกพริก และมีวิธี บริโภคพริกหลายรูปแบบ ทั้งในลักษณะสด แห้ง
  ต้นแบบคนพอเพียง
คุณวรรณบดี : เกษตรกรตัวจริง
คุณวรรณบดี รักษา หรือพี่เปีย เกษตรกรตัวจริง จากจังหวัดแพร่ ได้น้อมนำเอาแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ประกอบอาชีพ จนประสบความสำเ็ร็จ วันนี้พร้อม แล้วที่จะแบ่งปันประสบการณ์ สู่เพื่อนสมาชิก
 
ลุงต้า : ข้าราชการพอเพียง
ปัจจุบันลุงต้ามีอาชีพหลัก รับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา แต่มีความสนใจในการทำ เกษตรพอเพียงมาตั้งแต่ ปี 2530 หลังว่างจากงานประจำ ลุงต้าเลือกที่จะเข้าสวน ปลูกต้นไม้ เพาะเห็ด ปลูกผัก โดยยึดหลักง่ายๆ "ตายหนึ่งปลูกสิบ"
  หัวข้อล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  จับกระแสพืชมาแรง
อินทผลัม  เป็นพืชตระกูลปาล์ม มีหลายสายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้งแบบทะเลทราย ลำต้นมีความสุงประมาณ 30 เมตร มีขนาดลำต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีใบติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้าน ทางใบยาว 3-4 เมตร ใบเป็นแบบขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ช่อดอกจะออกจากโคนใบ ผลทรงกลมรี ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวานฉ่ำ ทานได้ทั้งผลดิบและสุก ผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ถึงน้ำตาลเข้มเมื่อแก่จัด ผลสุกมักจะนำไปตากแห้ง สามารถเก็บไว้ เป็นเวลาหลายปี มีรสชาติหวานจัด จึงมักถูกเข้าใจผิดว่ามีการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาล
ชมรมผู้ปลูกอินทผลัมแห่งประเทศไทย การรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรพอเพียง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ การปลูกอินทผลัมในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง เหมาะกับหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าอินทผลัมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแต่มีราคาค่อนข้างสูงมาก   และส่วนมาก มีแต่อินทผลัมแบบแห้ง ส่วนอินทผลัมสดมีน้อยมาก   ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ผลิตส่งตลาด    ดังนั้นอินทผลัมจึงมีโอกาสเติบโตในตลาดบ้านเราได้สูงอย่างแน่นอน  ชมรมอินทผลัมแห่งประเทศไทยรวมตัวกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาสายพันธุ์อินทผลัมขึ้นมาใหม่  สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ภายในกลุ่ม  และในวันนี้กลุ่มเล็กๆ ได้เริ่มก้าวเดินอย่างมั่นคง ไม่เกิน 3 ปีนับจากนี้ อนาคตของตลาดอินทผลัมในเมืองไทยจะเปลี่ยนไปจากฝีมือของชมรมอินทผลัมแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน
  เรื่องน่าสนใจ
มะขามป้อมอินเดีย
ได้รับความนิยม ในกลุ่มผู้ชอบ สะสมไม้หายาก
 
การเพาะเห็ด
เรียนรู้การเพาะเห็ด มืออาชีพ กับลุงต้า กันครับ
 
ผักไฮโดรโปนิกส์
หากคุณคิดว่าปลูกยากที่สุด ความจริงไม่ยากสักนิด
 
แก้วมังกร
ผลไม้ที่่มีรสชาติหวานอร่อย คุณค่าอาหารสูง
กล้วยหอมทอง
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ทั่วไป
 
มะพร้าวน้ำหอม
การปลูกและการผลิตมะพร้าว น้ำหอม เลือกใช้พันธุ์ดี
 
ข้าว
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญที่สุด
 
มะเขือเปราะ
มะเขือปลูกในดินแทบทุกชนิด และปลูกได้ตลอดทั้งป
มะเดื่อฝรั่ง
มะเดื่อฝรั่ง เป็นผลไม้ที่มี ประโยชน์ ต่อสุขภาพ
 
ดอกสลิด
การปลูกดอกสลิดนั้นจะทำไม้หลัก ปักไว้
 
มะขามเปรี้ยวยักษ์
พืชทนแล้งสามารถเจริญเติบโต ได้ในพื้นที่แห้งแล้ง
 
ฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู อย่างละเอียด พืชเศรษฐกิจ
  ผู้ใช้งานในขณะนี้
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username

Password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?

ร่วมสนับสนุนเรา
พวงกุญแจที่ระลึก
เสื้อเกษตรพอเพียง
สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
บริจาคสมทบทุน

ตัวอย่างของที่ระลึก
   
Modified by ชาวนา™ | Kasetporpeang © 2009-2012| โลกสีเขียวแห่งการแบ่งปัน
We recommend Firefox browser and best resolution 1024x768 pixels